9/08/2014

Nicolae Cantarean, cunoscut mai mult ca ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi Întregii Moldove şi-a susţinut teza de doctor în economie în anul 2010, dar abia peste trei ani a fost aprobată de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare. RISE Moldova a făcut o selecţie a celor mai relevante idei economice promovate de capul bisericii ortodoxe din Moldova.

2VSN_9613

Biserica nu face comerţ, iar enoriaşii nu cumpără icoane, ci fac pomeni
„Activităţile economice în reţelele creştinismului ortodox sunt însemnate, şi deloc nu pot fi neglijate. Biserica cu activităţi comerciale nu se ocupă. Structurile ce comercializează pentru enoriaşi atributică bisericească sunt mai mult pomeni ale enoriaşilor Bisericii, decât activităţi de realizare a unor profituri. Reţelele de mănăstiri din ţară dispun de tractoare, combine, automobile etc. Aceste nu sunt procurate pentru a se îmbogăţi cineva, dar pentru a acorda un suport material a unui segment de enoriaşi marginalizaţi de către soartă”.

Cum un leu devine 10 lei
„Fiecare leu, cheltuit de către Biserică, devine un multiplicator în dezvoltarea economică a ţării. De exemplu: Biserica X a efectuat cheltuieli pentru reparaţii curente A lei. Constructorii din aceşti A lei o parte i-au cheltuit pentru procurarea produselor alimentare αA, iar (1-α) A lei au fost acumulaţi; agricultorii, care au încasat αA lei, din care α αA lei au cheltuit pentru procurarea îmbrăcămintei, iar restul leilor au fost acumulaţi etc. Banii în sumă de A lei, puşi în circuitul economic de către Biserică au contribuit la creşterea activităţilor economice în valoare de 1/(1- α)A. Dacă înclinarea către consum α = 0,9, iar pentru reparaţia Bisericii x s-au plătit un milion de lei, atunci activităţile economice au crescut cu: 1/(1- α)•A = 1/(1- 0,9) •1.000.000 = 1/0,1 •1.000.000 = 10.000.000 (lei). Cu alte cuvinte un leu cheltuit de către Biserică contribuie la creşterea veniturilor economice în ansamblu cu 10 lei. Biserica devine şi un multiplicator al succesului economic în ţară”.

Despre globalizare
„Globalizarea economiei, cu aporturile sale economice pozitive, în unele cazuri generează impact negativ. Intenţia sau eforturile de frânare a procesului de globalizare a economiei n-au nici o perspectivă de succes. Să „opreşti” globalizarea este echivalent cu „să opreşti vântul”. În aceste condiţii, creştinismul este impus să-şi mobilizeze forţele intelectuale şi organizatorice pentru depăşirea unor situaţii ce nu ţin de morala creştină”.

„Frânarea procesului de globalizare este imposibilă, dar şi nici nu este scopul religiei Creştin Ortodoxe. Soluţia este de a depăşi, de a ocoli, de a distrage creştinii de sub impactul negativ al globalizării, al sectanţilor de tot felul. Obiectivul propus poate fi realizat dacă slujitorii, feţele bisericeşti vor depune eforturi economice, spirituale, sociale, duhovniceşti pentru popularizarea Creştinismului Ortodox, pentru crearea infrastructurii bisericeşti, a „confortului” spiritual pentru enoriaşi, pentru desfăşurarea activităţilor Creştin Ortodoxe conform canoanelor bisericeşti. Toate acestea, numite de către noi „Eforturi” se pot transforma în „Efecte”. Prin Efecte se subînţelege numărul creştinilor ortodocşi.

Planul Naţional de Dezvoltare este o utopie
„Speriate de-a binelea de sistemul totalitar-planificat pe parcursul anilor, autorităţile nici că nu aveau curajul să vorbească despre magicul cuvânt plan. Situaţia economică din Republica Moldova a impus autorităţile să elaboreze (totuşi) Planul Naţional de Dezvoltare (PND) pentru anii 2008-2011. Conform acestui document, „obiectul fundamental al PND este crearea condiţiilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin consolidarea fundamentului pentru o creştere economică robustă, durabilă şi incluzivă. PND aspira la apropierea Republicii Moldova de standardele europene şi, la atingerea obiectivului de integrare europeană. Însă realitatea economică ne-a convins că PND a fost o utopie. Toate direcţiile prioritare de dezvoltare stabilite în PND n-au fost realizate”.

Foto: mitropolia.md

Despre evidenţa enoriaşilor şi bugetul Bisericii
„În ţară nu se ţine cont de numărul creştinilor ortodocşi, lipseşte evidenţa lor; enoriaşii sunt lăsaţi în voia soartei, nu întotdeauna li se creează confortul, condiţiile necesare, lipseşte infrastructura adecvată pentru slujbele şi riturile bisericeşti. În reţelele auxiliare ale Bisericii sunt aplicate slab metodele manageriale contemporane, lipsesc calcule pentru justificarea consecutivităţii efectuării unor activităţi ce implică cheltuieli materiale, financiare; în profilul eparhiilor din ţară lipseşte evidenţa succeselor, insucceselor în ce priveşte creşterea numărului creştinilor ortodocşi; pe verticală nu este organizat fluxul de informare; în reţelele de activităţi economice, necesare slujbelor creştin ortodoxe lipsesc structurile economice, mecanismele, pârghiile economice, insuficient funcţionează sistemul de onestitate, de control financiar, de venituri şi cheltuieli în bugetul Bisericii”.

Scopul şi specificul activităţilor economice creştin-ortodoxe
„În calitate de criteriu aici nu putem pune la bază profitul, costul, venitul etc., însă nici resursele Bisericii nu pot fi utilizate fără o argumentare, fără un anumit calcul, fără un anumit scop. Pornind de la problemele cu care în ultimii ani Biserica Ortodoxă, este împovărată, este necesar de argumentat criteriul de folosire optimă a resurselor materiale şi financiare disponibile, create de către enoriaşi, de creştinii ortodocşi din alte localităţi inclusiv de peste hotare. Scopul major, în viziunea noastră, este crearea condiţiilor necesare pentru enoriaşi în localurile bisericeşti; antrenarea la slujbele divine cât mai mulţi credincioşi; sporirea pregătirii profesionale cât mai înaltă a feţelor bisericeşti; creşterea numărului creştinilor ortodocşi „activi” din contul celor „pasivi”, din contul necredincioşilor; creşterea rolului Bisericii Ortodoxe în educarea populaţiei”.

Nicolae Cantarean deține 35% din capitalul firmei Lada-Ton SRL, o companie înregistrată în 1997, care prestează în special activități de cercetare a pieței și de reparație a autovehiculelor, iar în decembrie 2013, Mitropolitul împreună cu duhovnicul mănăstirii Ciuflea, Fiodor Roșca, au creat firma de construcții Lemn Construct Prim SRL. Detalii, AICI


Preluarea articolelor de pe www.rise.md se realizează în limita maximă de 1.000 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației, iar în cazul portalurilor informaționale trebuie indicat și linkul direct la sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu RISE Moldova. Materialele de pe platforma on-line www.rise.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din R. Moldova.
Comenteaza acest articol