[:ro]Radu Agro SRL[:ru]Rаdu Agro SRL[:]
Firme:
50,5% [:ro]Radu Agro SRL[:ru]Rаdu Agro SRL[:]
49,5% [:ro]Radu Agro SRL[:ru]Rаdu Agro SRL[:]